http://www.sprwisla.pl/images/walne_zebranie.gif

 

 W dniu 19 grudnia 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz.

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył rezygnujący z funkcji prezesa Piotr Mirkowski. Przewodniczący Zgromadzenie, którym został wybrany Robert Pytka, potwierdził prawidłowość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPR Wisła Sandomierz. Podczas Zgromadzenia przyjęto rezygnację z funkcji Prezesa Piotra Mirkowskiego oraz z funkcji Wiceprezesa Marka Leśkiewicza. W wyniku zaistniałej sytuacji odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu SPR Wisła Sandomierz. Na 50 członków uprawnionych do głosowania w zebraniu uczestniczyło 40 osób. Podczas głosowania wybrano dwie osoby, które uzupełniły skład Zarządu. Nowym Prezesem SPR Wisła Sandomierz został wybrany Wojciech Malinowski, Wiceprezesem została wybrana Grażyna Szklarska, a na stanowisku Sekretarza pozostał Adam Węgrzynowski.